ევროკავშირმა გააფრთხილა, რომ პოლიტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს 'სტაგფლაციის წლები' ბლოკისთვის 'ეკონომიკა ძლივს იზრდება'

გერმანიის ეკონომიკის ინსტიტუტმა, IW Cologne, გააფრთხილა ეკონომიკური სტაგნაციის ხანგრძლივი ეტაპის ერთდროული მაღალი ინფლაცია. IW-ის დირექტორმა მაიკლ ჰუტერმა გააფრთხილა, რომ სტაგფლაციის უფრო გრძელი ეტაპი რეალური საფრთხეა.მან თქვა: „ევროპას დაემუქრება სტაგფლაცია, თუ პოლიტიკოსები ფრთხილად არ იქნებიან.

'მე არ ვსაუბრობ ამ ან მომავალ წელს, მაგრამ უკვე ათწლეულში, რომელიც წინ გველის.'

ბატონმა ჰატერმა გააფრთხილა ევროკავშირისა და ფედერალური მთავრობის ამბიციური კლიმატის პოლიტიკა, რომელიც ეყრდნობა CO2-ის ფასებს, შეიძლება გამოიწვიოს ინფლაცია უახლოეს წლებში.

მან დაამატა, რამდენად არის რისკი, რომ ევროპაში ეკონომიკა საბოლოოდ სტაგნაციას განიცდის.ევროკავშირი წლების განმავლობაში სტაგფლაციის წინაშე დგას

ევროკავშირი წლების განმავლობაში სტაგფლაციის წინაშე დგას (სურათი: გეტი)

ევროკავშირი წლების განმავლობაში სტაგფლაციის წინაშე დგას

ევროკავშირი წლების განმავლობაში სტაგფლაციის წინაშე დგას (სურათი: გეტი)

ბატონმა ჰატერმა თქვა: ”ჩვენმა კლიმატის პოლიტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სტაგფლაცია.

„რისკი, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა ძლივს გაიზრდება, რეალურია.'ეს მოხდება, თუ ჩვენ არ მოვახერხებთ ეკონომიკის გარდაქმნას და სანაცვლოდ კომპანიების გადატვირთვას ენერგეტიკული ტრანზიციით.'

ექსპერტმა გააფრთხილა, თუ პოლიტიკოსები სერიოზულად მიიღებენ გერმანიის კლიმატის მიზნებს და ევროკავშირის მიზნებს, ნახშირორჟანგის ფასი მომდევნო რამდენიმე წელიწადში უნდა გაიზარდოს.

IW დირექტორი მაიკლ ჰუტერი

IW დირექტორი მაიკლ ჰუტერი (სურათი: გეტი)

მან გააფრთხილა, რომ თუ პოლიტიკოსები ფრთხილად არ იქნებიან, ევროკავშირი 'ოქროს ათწლეულიდან ძალიან პირქუშ ათწლეულში გადავა'.IW-ის დირექტორმა განაგრძო: „თუ პოლიტიკოსები ფრთხილად არ იქნებიან და კომპანიებს არ აჭარბებენ, ჩვენ ოქროს ათწლეულიდან ძალიან პირქუშ ათწლეულში გადავალთ“.

სტაგფლაციას ახასიათებს ნელი ეკონომიკური ზრდა და შედარებით მაღალი უმუშევრობა – ანუ ეკონომიკური სტაგნაცია – რასაც ამავდროულად თან ახლავს ფასების ზრდა.

სტაგფლაცია ალტერნატიულად შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ინფლაციის პერიოდი, რომელიც კომბინირებულია მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) შემცირებასთან.

ევროკავშირი კრიზისის წინაშე დგას, რადგან სტაგფლაციის გაფრთხილება იზრდება

ევროკავშირი კრიზისის წინაშე დგას, რადგან სტაგფლაციის გაფრთხილებები იზრდება (სურათი: გეტი)

სტაგფლაცია მოხდა 1970-იან წლებში მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის და ნავთობის ემბარგოს შედეგად.

ბარელ ნავთობზე ფასი ოთხჯერ გაიზარდა 1973 წლის ნავთობის ემბარგოს დროს და შემდეგ კვლავ გაორმაგდა 1979 წელს ირანის რევოლუციის შედეგად.

გასული წლის ოქტომბერში გერმანიის ინფლაციამ ბოლო 28 წლის უმაღლეს დონეს მიაღწია.

ფედერალური სტატისტიკური სამსახურის მონაცემებით, სამომხმარებლო ფასები 2020 წლის იმავე თვესთან შედარებით ოქტომბერში 4,5 პროცენტით გაიზარდა.

კრიზისის წინაშე ვარ

მე კრიზისის წინაშე ვდგავარ (სურათი: გეტი)

ვისბადენის ხელისუფლებამ ბოლოს 1993 წელს გაზომა ინფლაციის მაჩვენებელი 4,5 პროცენტი.

სექტემბერში ინფლაციამ უკვე გადალახა ოთხპროცენტიანი ზღვარი 4,1 პროცენტით.

სექტემბერთან შედარებით, ოქტომბერში სამომხმარებლო ფასები 0,5 პროცენტით გაიზარდა.

იმპორტირებული საქონელი გაიზარდა თითქმის 17 პროცენტით - იმდენივე, რაც გაიზარდა 1981 წლის მეორე ნავთობის კრიზისის დროს.

კრიზისის წინაშე ვარ

მე კრიზისის წინაშე ვდგავარ (სურათი: გეტი)

წლების განმავლობაში ბუნებრივი აირის იმპორტი გაიზარდა 178 პროცენტით, ხოლო ელექტროენერგია 136 პროცენტით გაიზარდა წლიურად.

ქვანახშირი და რკინის მადანი ასევე გაიზარდა იმპორტის ფასმა, შესაბამისად 118 და 97 პროცენტით.

გარდა ამისა, დღგ-ს დროებითი შემცირების გაუქმება ახლა სრულ გავლენას ახდენს.

დღგ-ის რეგულარული განაკვეთები კვლავ მოქმედებს 2021 წლის იანვრიდან, ამიტომ საქონელი და მომსახურება კვლავ გაძვირდება.

მონიკა პალენბერგის დამატებითი მოხსენება